WSPÓŁPRACA

Prowadzona jest ścisła współpraca z innymi biegłymi rewidentami oraz radcami prawnymi i doradcami podatkowymi, w szczególności doradcą podatkowym dr Łukaszem Karczyńskim, wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 11309, pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autorem wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym dotyczących skutków podatkowych przekształcania spółek.

www.karczynski.com.pl

Współpraca w zakresie zagadnień związanych z informatyką realizowana jest przy udziale Kaizen Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, spółką specjalizującą się m.in. w modernizacji systemów IT ukierunkowanej na minimalizację kosztów ich obsługi z jednoczesnym podnoszeniem poziomu sprawności działania. Kaizen Group Sp. z o.o. świadczy też inne usługi, w tym zapewniające bezpieczeństwo środowiska informatycznego.

www.kaizen.gda.pl

Mock