ZAKRES USŁUG

Firma wykonuje usługi w zakresie rachunkowości oraz inne, niż badanie sprawozdań finansowych, usługi przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym:

- doradztwo podatkowe,
- działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości i podatków,
- sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych,
- świadczenie usług atestacyjnych innych, niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,
- świadczenie usług pokrewnych,
- świadczenie innych usług zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Mock